Truyen30h.Org

ToCF [TRANS]

Người sói

15

Đang cập nhật

03-03-2024

ToCF [TRANS]

0 lượt thích / 15 lượt đọc
TỰ DICH TỰ HÚP, mong không ai biết đến huhu (thật ra là có). Tui cũng không biết việc dịch này có ảnh hưởng gì liên quan đến bản quyền không nữa:(((( với lại dịch nghe bị làm sao đấy thì mong không có ai vào phỉ nhổ hay gì cả, tại tui dịch cái này chơi chơi để khi không có gì làm thì đem cái này ra nghịch thôi, không nghiêm túc, mong mọi người rời đi vui vẻ=))))

Danh sách chương ToCF [TRANS]