Truyen30h.Org

THÊ TỬ NGỐC-Phượng vân

Tiểu thuyết

92611

Hoàn thành

18-06-2018

THÊ TỬ NGỐC-Phượng vân

2204 lượt thích / 92611 lượt đọc
Văn án: Trước khi sống lại, Người nàng mãi mãi yêu chính là ca ca của nàng, nhưng nàng lại làm thiếp cho kẻ nàng không thương. Mãi cho đến khi chết, nàng mới biết được, thì ra nàng không phải muội muội ruột của chàng, chẳng qua, nàng chỉ là một con cờ để người lợi dụng. Sau khi sống lại, Bài trừ hết thảy khó khăn, nàng nhất định sẽ làm thê tử của ca ca. Đáp ứng bạn MaiPhng688 làm bộ này Đằng nào cũng đang hè, rảnh mà, mình rảnh mình có quyền. @_@ Người rảnh rỗi chính là tùy hứng thế ấy

5 chương mới nhất truyện THÊ TỬ NGỐC-Phượng vân