Truyen30h.Org

[SPOIL NOVEL] Alpha Trauma - 알파트라우마

Lãng mạn

16490

Đang cập nhật

24-07-2024

[SPOIL NOVEL] Alpha Trauma - 알파트라우마

722 lượt thích / 16490 lượt đọc
Lưu ý: - Tớ không phải dịch giả chuyên nghiệp, nên bản dịch có thể không mượt, bản dịch không đúng 100% - Không dịch full truyện. - Chỉ up những chương tớ thích ^^ Tên truyện: Alpha Trauma ( 알파트라우마 ) Tác giả: 오늘봄 (Today Spring) Số chương: 98 + 20 Ngoại truyện Ủng hộ tác giả tại: 1. https://ridibooks.com/books/297034258 2. https://ridibooks.com/books/297029960 Thể loại: ABO, Ngọt ngào, Đời thường, 18+, Tổn thương trong quá khứ, Yêu đơn phương, Vườn trường, Sinh viên đại học, Chữa lành, Hối tiếc.

5 chương mới nhất truyện [SPOIL NOVEL] Alpha Trauma - 알파트라우마