Truyen30h.Org

[Rap việt 3] Học viện mystery

Siêu nhiên

10439

Đang cập nhật

17-07-2024

[Rap việt 3] Học viện mystery

820 lượt thích / 10439 lượt đọc
Truyện được lấy ý tưởng từ "Học viên Wizard "nhưng cốt truyện sẽ không giống nhau chỉ là mình thấy thích nên muốn viết thử. Đây là lần đầu viết truyện chữ mong nếu có lỗi thì mọi người thông cảm và góp ý để mình sửa . Lưu ý truyện: OOC , có ít "tục ngữ":)) Mong mọi người không mang tác phẩm của mình lên các trang mạng khác cảm ơn.

5 chương mới nhất truyện [Rap việt 3] Học viện mystery