Truyen30h.Org

Noragami - Nguyệt Thần

Hành động

560

Đang cập nhật

13-01-2024

Noragami - Nguyệt Thần

58 lượt thích / 560 lượt đọc
Xé đôi bầu trời, cắt đứt nhân duyên, phúc khí phò trợ, đồng đội sát cánh. Yato ngày càng có nhiều mối dây liên kết đáng quý. Vậy nên, anh phải bảo vệ những gì quan trọng với mình. Không thể để hắn lượt đoạt mọi thứ một lần nữa... Fanfic dựa trên cốt truyện manga Noragami. Các nhân vật thuộc sở hữu của Adachitoka.