Truyen30h.Org

Mối quan hệ oan trái(AllAme - Ameall)

Cổ đại

366

Đang cập nhật

14-07-2024

Mối quan hệ oan trái(AllAme - Ameall)

43 lượt thích / 366 lượt đọc
Truyện không liên quan đến bất cứ sự kiện lịch sử nào, tất cả đều là hư cấu. Truyện tập chung chủ yếu vào những chi tiết và các mối quan hệ của America, không thiên vị bất cứ ai nên....Nếu bạn đang mong chờ điều gì đó thì không nên đặt quá nhiều kì vọng vào điều gì bởi càng kì vọng sẽ càng đau :) Được đặt ở bối cảnh thế kỉ 18 đế quốc Anh Tác giả: Zephyr