Truyen30h.Org

Maybe? Love You...

Kinh dị

7081

Hoàn thành

14-06-2018

Maybe? Love You...

833 lượt thích / 7081 lượt đọc
Ở cuộc sống đầy khó khăn, mấy ai đi được trên con đường thẳng, Peanut cậu ấy đi con đường gập gần, cậu nhỏ bé, cậu ở với bà anh, bố mẹ cậu qua đời khi cậu còn quá nhỏ, một mình bà nuôi cậu cực khổ, do cậu bị rối loạn tâm lý, cậu ít nói, đi học không có lấy một bạn, không quan tâm mọi thứ, cố gắng vô cảm tất cả hình ảnh xung quanh, đi học về nhà cậu thường bị chặn lại đánh, một học sinh bé nhỏ như cậu sao địch nổi được mấy thằng cao mét 8, cậu đứng yên cho chúng nó làm gì thì làm, như thường cậu nhắm mắt lại chờ cú đấm của chúng....