Truyen30h.Org

[EDIT] HOÀNG ÂN HẠO ĐÃNG - BẠCH GIỚI TỬ [HOÀN]

Phi tiểu thuyết

235923

Hoàn thành

27-01-2019

[EDIT] HOÀNG ÂN HẠO ĐÃNG - BẠCH GIỚI TỬ [HOÀN]

10096 lượt thích / 235923 lượt đọc
Tác giả: Bạch Giới Tử Edit: Anthea Th Thể loại: đam mỹ, cổ đại giá không, cung đình, sinh tử, HE. Tình trạng bản gốc: hoàn (62 chương). CP chính: cơ mưu kiên cường ôn nhu công x bất tác bất tử* mỹ mạo ngu xuẩn ngạo kiều thái tử thụ - Bất tác bất tử: không tìm đường chết thì sẽ không chết

Danh sách chương [EDIT] HOÀNG ÂN HẠO ĐÃNG - BẠCH GIỚI TỬ [HOÀN]