Truyen30h.Org

Duyên đứt gánh [Hoàn]

Cổ đại

22734

Hoàn thành

11-03-2023

Duyên đứt gánh [Hoàn]

1943 lượt thích / 22734 lượt đọc
"Bắc thang lên đến tận trời Hỏi rằng duyên đứt thì đời tính sao Trời cười trời bảo chẳng sao Tìm ngay đứa cắt mà rào thẳng tay Ngữ này mà cứ cò quay Mày đem duyên nó buộc ngay duyên mày Đã đeo thì phải mặt dày Không dai nó chạy mày cay đến già." Chuyện về gái ế và thằng thầy bói phán nó ế. Ảnh: Thủ Phất Thanh Đài