Truyen30h.Org

[ĐM - EDIT HOÀN] Cá Mặn nghĩ thông suốt rồi - Trì Vãn

Tiểu thuyết

2983205

Hoàn thành

03-03-2024

[ĐM - EDIT HOÀN] Cá Mặn nghĩ thông suốt rồi - Trì Vãn

246038 lượt thích / 2983205 lượt đọc
Cá Mặn nghĩ thông suốt rồi. Tác giả: Trì Vãn 迟晚. Nguồn: khotangdammyfanfic.blogspot.com Editor: Ngáo (W@ttp@d: @nguyenguyen9473). Bản edit phi thương mại chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup, không chuyển ver. Editor không rành tiếng Trung, bản edit từ QT chỉ đúng khoảng 60 - 70% so với bản gốc. Truyện sẽ không thỏa mãn được tất cả người đọc, ai thấy không hợp có thể không đọc/ngưng đọc và im lặng rời đi, đừng vào đọc rồi buông lời cay nghiệt.

Danh sách chương [ĐM - EDIT HOÀN] Cá Mặn nghĩ thông suốt rồi - Trì Vãn