Truyen30h.Org

Cấm Thành quan trường ký - Thi Kỳ kỳ án

Cổ đại

1398

Đang cập nhật

02-03-2024

Cấm Thành quan trường ký - Thi Kỳ kỳ án

90 lượt thích / 1398 lượt đọc
Cấm Thành, đây kinh đô Hoa Nữ quốc, vốn chốn phồn hoa đô hội nhân tài không thiếu nhân sắc luôn dư, vậy mà thời nay khó giữ nổi chân kẻ hiền sĩ. Tiên đế Hoa Nữ quốc băng hà, Thái tử nhỏ tuổi chưa thể trị vì, Trưởng công chúa trên ngai cao rủ rèm nhiếp chính, bá quan khấu dưới lăm le tiếm ngôi. Giữa chốn quan trường bão tố đó, mấy ai dám thề giữ tiết thanh cao? "Cấm Thành tứ phượng hoàng" từ ngày đó đã tan tác, "Hưng Thánh ngũ tinh tú" cũng chỉ là dĩ vãng, bây giờ trong kinh đô rộng lớn này còn lại ai có thể cho Thái tử nhờ tay tẩy thanh chốn quan trường? An Tịnh công Thi Kỳ, học trò cuối cùng của Thái phó đời trước, bước khỏi bốn bức tường thư phòng với hy vọng và ước muốn chấn hưng vương quốc, nhưng số phận lại đưa đẩy người dính vào cuộc tranh đua quyền lực, vào những vòng xoáy tham vọng, vào những cuộc nổi loạn và chiến tranh khốc liệt. Chỉ còn một mình giữa muôn trùng nguy khốn, làm sao Thi Kỳ có thể sống sót để mang bí ẩn, những âm mưu sâu thẳm trong Nội thành, ra ngoài ánh sáng? Trong lúc đó, ở miền biên giới vạn dặm cách xa Cấm Thành phồn hoa yên bình, giông tố đang dần kéo đến. Và để cứu lấy sự thái bình cho thiên hạ, những anh tài mà tên tuổi họ đã thành nên bao huyền thoại bước ra khỏi bóng tối lịch sử, trở về chứng kiến bình minh của một thời loạn lạc mới. *"Võ hiệp là chính, kỳ án để phụ thôi!" - Tác giả

Danh sách chương Cấm Thành quan trường ký - Thi Kỳ kỳ án